Metody nauczania

Wybór odpowiedniej metody nauczania jest niezbędnym elementem każdego kursu językowego. W kursie językowym może być stosowana jedna wiodąca metoda nauczania, bądź elementy kilku metod.

 • Metoda naturalna (Natural Approach) według  której nauka odbywa się tak, jak nauka języka ojczystego. Nauczyciel używa języka prostego, stosuje powtórzenia, wykorzystuje mimikę, gesty, ruch ciała. Metoda naturalna zakłada wyeliminowanie stresu związanego z popełnianiem błędów oraz barierą językową.

 • Metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Response) polega na uczeniu słów i zwrotów poprzez ruch oraz zachęcanie dziecka do wykonywania czynności zgodnie z usłyszanym poleceniem. Metoda rozwija gównie umiejętność słuchania i rozumienia, pomaga wyeliminować stres, jak również odpowiada na potrzebę ruchu u dzieci.

 • Metoda komunikacyjna (Communicative Language Teaching) jest metodą niezwykle aktywizującą dla ucznia, a jej podstawą jest praca w parach i grupach. Celem metody jest opanowanie umiejętności mówienia. Nauczyciel używa autentycznych materiałów do czytania i słuchania. Uczniowie odgrywają scenki sytuacyjne oraz uczestniczą w ćwiczeniach z luką informacyjną.

 • Metoda audiolingwalna (Audiolingual Method) oparta jest na słuchaniu i powtarzaniu fraz językowych. Dzięki osłuchaniu ze strukturami gramatycznymi oraz stosowaniu drylów językowych, metoda jest pomocna przy pracy nad poprawnością gramatyczną.

 • Metoda bezpośrednia (Direct Method) jest oparta na kontrolowanym dialogu w którym nauczyciel zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo i zagadnienia gramatyczne. Metoda ta zmusza uczniów zanurzonych w obcym języku do radzenia sobie z nowym materiałem leksykalno-gramatycznym. Jej celem jest nauka rozumienia ze słuchu, tworzenia wypowiedzi oraz udział w konwersacji.

 • Opowiadanie historii (Storytelling) wykorzystuje elementy dramy a polega na prezentowaniu uczniom historyjki. Storytelling wykorzystuje bajki, wierszyki, piosenki w celu przekazania uczniom jak największej ilości informacji w obcym języku. Storytelling wykorzystuje również aktywność uczniów, którzy odgrywają różne role w scenkach i przestawieniach.

Kursy Językowe

Dzieci

Kursy językowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym obejmujące zajęcia odbywające się raz bądź dwa razy w tygodniu po 30 minut dla dzieci w wieku od 2,5 do 3 lat, 45 dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat i 60 minut dla dzieci od szóstego roku życia. Zajęcia odbywające się w sposób bezpośredni, naturalny, wykorzystujące tablicę interaktywną, materiały plastyczne, podręczniki, muzykę, karty obrazkowe  i wyrazowe (od szóstego roku życia), naturalne przedmioty, elementy dramy, materiały audio i wideo.

 • Kursy dla dzieci w wieku przedszkolnym (wiek 2,5 – 5 lat).
 • Kurs dla zerówek
 • Kursy dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (I – III klasa)

Młodzież

Kursy językowe dla młodzieży szkolnej od czwartej klasy szkoły podstawowej po szkołę średnią. Grupy są dobierane na podstawie wieku i poziomu zaawansowania. Kursy obejmujące zajęcia po jednej godzinie zegarowej dwa razy w tygodniu. Zajęcia wykorzystujące tablicę interaktywną, dostęp do Internetu, elementy dramy, muzykę, podręczniki, gry językowe, materiały audio i wideo.

 • Kursy ogólne (General English)
 • Kurs ósmoklasisty przygotowujący młodzież do egzaminu z języka angielskiego na zakończenie ósmej klasy.
 • Kurs maturzysty przygotowujący młodzież do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.