Profesjonalizm

Language Land Szkoła Języków Obcych powstała jako wynik ogromnej pasji językiem angielskim, metodami nauczania oraz przekonaniem, iż można uczyć w sposób twórczy i kreatywny. Założycielka szkoły jest nauczycielem języka angielskiego z uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania na wszystkich etapach edukacji.

 

Nowoczesność

Language Land zapewnia naukę w salach wyposażonych w certyfikowane meble i pomoce dydaktyczne, z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, Internetu, gier, muzyki, materiałów plastycznych oraz elementów dramy. A wszystko w miłej i komfortowej atmosferze.

Efektywne sposoby nauczania

Szkoła wychodzi naprzeciw tradycyjnym metodom nauczania, skoncentrowanych głównie na nauce struktur gramatycznych uniemożliwiających komunikację w sytuacjach codziennych.

Szkoła językowa
Loading...

Language Land – szkoła języków obcych prowadzi naukę języka angielskiego obejmującą:

  • Kursy językowe dla dzieci

  • Kursy językowe dla młodzieży

Language Land to miejsce przyjazne dzieciom, młodzieży i dorosłym, wychodzące naprzeciw ich potrzebom, oraz uwzględniające ich możliwości.

  • Language Land kładzie nacisk na rozwój umiejętności komunikowania się, naukę słownictwa, pozbycie się barier w mówieniu

  • Tworzymy w środowisku klasowym realne sytuacje umożliwiające używanie języka naturalnego

  • Zapewniamy indywidualne podejście do każdego słuchacza

  • Dobieramy odpowiednie metody nauczania uzależnione od wieku słuchacza, oraz od rodzaju umiejętności, które słuchacz chce nabyć.

  • Długość i częstotliwość spotkań jest dopasowana do potrzeb słuchaczy

  • Oferujemy naukę w małych, kameralnych grupach dobranych na podstawie wieku słuchaczy oraz poziomu znajomości języka

Loading...